shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0776.531.322
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 26 oktober 2021
Begindatum:26 oktober 2021
Naam:PLAST4LIFE
Naam in het Frans, sinds 26 oktober 2021
Adres van de zetel: Rue Bonne-Fortune 102
4430 Ans
Sinds 26 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
niels.vandoorne@simonisgroup.beSinds 8 november 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 26 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 9 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 8 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 november 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  22.220  -  Vervaardiging van verpakkingsmateriaal van kunststof
Sinds 8 november 2021
Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 8 november 2021
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 8 november 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  22.290 -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 1 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 1.607.541,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug