shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0776.578.535
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 oktober 2021
Begindatum:27 oktober 2021
Naam:BOYARD SRL
Naam in het Frans, sinds 27 oktober 2021
Adres van de zetel: Chemin Sous le Courtil 2
5590 Ciney
Sinds 27 oktober 2021
Telefoonnummer:
+32477532432 Sinds 27 oktober 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
brasserieboyard@gmail.comSinds 27 oktober 2021
info@boyard.beSinds 2 juni 2022
Webadres:
www.boyard.be Sinds 27 oktober 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 3  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lopopolo ,  Rodrigue  Sinds 27 oktober 2021
Bestuurder Michot ,  Yorhic  Sinds 27 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 november 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 27 oktober 2021
Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 27 oktober 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar27 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug