shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0776.688.304
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 oktober 2021
Begindatum:29 oktober 2021
Naam:AKJ LOGISTICS
Naam in het Frans, sinds 29 oktober 2021
Adres van de zetel: Place du Marché 2   bus A
4820 Dison
Sinds 29 oktober 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 oktober 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Adam ,  Kris  Sinds 29 oktober 2021
Bestuurder Rmeiti ,  Anis  Sinds 29 oktober 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 25 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 17 januari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 25 november 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 17 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 november 2021
Btw 2008  49.390  -  Overig personenvervoer te land, n.e.g.
Sinds 1 november 2021
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 1 november 2021
Btw 2008  53.200  -  Overige posterijen en koeriers
Sinds 1 november 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  49.410 -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 17 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 oktober 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug