shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0776.971.483
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 november 2021
Begindatum:9 november 2021
Naam:JD Cleaner
Naam in het Frans, sinds 9 november 2021
Adres van de zetel: Rue Bawepuce 2
4140 Sprimont
Sinds 9 november 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 9 november 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Dehareng ,  Jordy  Sinds 9 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 november 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.220  -  Overige reiniging van gebouwen; industriële reiniging
Sinds 9 november 2021
Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 9 november 2021
Btw 2008  81.210  -  Algemene reiniging van gebouwen
Sinds 9 november 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug