shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0777.343.548
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 15 november 2021
Begindatum:15 november 2021
Naam:TECNOTHERM
Naam in het Frans, sinds 15 november 2021
Commerciële Naam:TECNOTHERM
Naam in het Frans, sinds 15 november 2021
Adres van de zetel: Avenue Montefiore 79
4130 Esneux
Sinds 15 november 2021
Telefoonnummer:
0491/349 998 Sinds 15 november 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
tecnotherm.be@gmail.comSinds 15 november 2021
Webadres:
www.tecnotherm-dh.be Sinds 15 november 2021
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 15 november 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hindryckx ,  Dimitri  Sinds 15 november 2021
Bestuurder Hindryckx ,  Jean-Claude  Sinds 15 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2021
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 23 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 24 november 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 23 november 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 15 november 2021
Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 15 november 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar15 november 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug