shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0777.354.634
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2021
Begindatum:16 november 2021
Naam:INDEVIO SOLUTIONS
Naam in het Frans, sinds 16 november 2021
Adres van de zetel: Route du Fawetay 77
4845 Jalhay
Sinds 16 november 2021
Telefoonnummer:
+32497946161 Sinds 16 november 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
indevio.solutions@gmail.comSinds 16 november 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 november 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Denis ,  Laurent  Sinds 16 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2021
 
Elektrotechniek
Sinds 22 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 16 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 november 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 22 november 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  26.110  -  Vervaardiging van elektronische onderdelen
Sinds 16 november 2021
Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 16 november 2021
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 16 november 2021
Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 16 november 2021
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 16 november 2021
Btw 2008  95.210  -  Reparatie van consumentenelektronica
Sinds 16 november 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 november 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug