shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0777.380.368
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 16 november 2021
Begindatum:16 november 2021
Naam:ADR-Expert
Naam in het Frans, sinds 16 november 2021
Adres van de zetel: Rue du Pont 33
4850 Plombières
Sinds 16 november 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 16 november 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dethier ,  Cédric  Sinds 16 november 2021
Bestuurder Schillings ,  Céline  Sinds 16 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 19 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 16 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 19 november 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 19 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 16 november 2021
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  74.201  -  Activiteiten van fotografen, met uitzondering van persfotografen
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  85.531  -  Autorijscholen
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar16 november 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug