shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0777.414.616
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 17 november 2021
Begindatum:17 november 2021
Naam:H² ESTATE
Naam in het Frans, sinds 17 november 2021
Adres van de zetel: Rue Lambert-Lombard 3 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 17 november 2021
Telefoonnummer:
+32495521902 Sinds 17 november 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
henri.neuprez@gmail.comSinds 17 november 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 17 november 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0808.219.836   Sinds 17 november 2021
Bestuurder Neuprez ,  Henri-François  Sinds 17 november 2021
Vaste vertegenwoordiger Driessens ,  Frédéric  (0426.624.509)   Sinds 17 november 2021
Vaste vertegenwoordiger Gottschalk ,  Gäetan  (0808.219.836)   Sinds 17 november 2021
Gedelegeerd bestuurder 0426.624.509   Sinds 17 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 1 december 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 december 2021
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 17 november 2021
BTW 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 17 november 2021
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 3.500.000,00 EUR
Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar17 november 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug