shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0777.647.713
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 november 2021
Begindatum:24 november 2021
Naam:Cotexi
Naam in het Frans, sinds 24 november 2021
Commerciële Naam:Cotexi
Naam in het Frans, sinds 24 november 2021
Adres van de zetel: Rue du Sept-Septembre 11   bus A
4190 Ferrières
Sinds 24 november 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 november 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Polet ,  Joseph  Sinds 24 november 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 24 november 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 30 november 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 30 november 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 24 november 2021
Btw 2008  68.312  -  Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
Sinds 24 november 2021
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 24 november 2021
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 24 november 2021
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 24 november 2021
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 24 november 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
Begindatum uitzonderlijk boekjaar24 november 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 juni 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug