shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0778.402.828
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 december 2021
Begindatum:9 december 2021
Naam:LABO JOLY
Naam in het Frans, sinds 9 december 2021
Adres van de zetel: Avenue du Midi 38/A000
4130 Esneux
Sinds 9 december 2021
Telefoonnummer:
+32475357730 Sinds 9 december 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jolymarc@hotmail.comSinds 9 december 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Joly ,  Marc  Sinds 9 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 december 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 9 december 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 december 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 december 2021
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  32.500  -  Vervaardiging van medische en tandheelkundige instrumenten en benodigdheden
Sinds 9 december 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar8 december 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug