shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0778.428.364
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 december 2021
Begindatum:9 december 2021
Naam:AKAA
Naam in het Frans, sinds 9 december 2021
Adres van de zetel: Place Coronmeuse 4 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 9 december 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Begum ,  Khudista  Sinds 9 december 2021
Bestuurder Rahman ,  Asadur  Sinds 9 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 december 2021
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 december 2021
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.112 -  Detailhandel in niet-gespecialiseerde winkels waarbij voedings- en genotmiddelen overheersen (verkoopsoppervlakte < 100 m²)
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 december 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug