shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0778.630.876
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 14 december 2021
Begindatum:14 december 2021
Naam:IB CHAUFFAGE
Naam in het Frans, sinds 14 december 2021
Adres van de zetel: Cité Floréal(SS) 34 Stratenplan
5002 Namur
Sinds 14 december 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 14 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ibrahimi ,  Besim  Sinds 14 december 2021
Bestuurder Memeti ,  Isar  Sinds 14 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2021
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 16 december 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 16 december 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 16 december 2021
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 16 december 2021
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 16 december 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 16 december 2021
BTW 2008  33.110  -  Reparatie van producten van metaal
Sinds 16 december 2021
BTW 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 16 december 2021
BTW 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 16 december 2021
BTW 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 16 december 2021
BTW 2008  81.100  -  Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van voorzieningen
Sinds 16 december 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 december 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug