shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0778.854.075
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 27 november 2023
Begindatum:20 december 2021
Naam:SUN BROTHER BELGIUM AIR CARGO AGENCY
Naam in het Frans, sinds 20 december 2021
Commerciële Naam:SUN BROTHER BELGIUM AIR CARGO AGENCY
Naam in het Frans, sinds 20 december 2021
Adres van de zetel: Rue de l'Abbaye 10
4040 Herstal
Sinds 14 september 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Song ,  Yonghui  Sinds 10 juni 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Renette ,  André  Sinds 27 november 2023
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stas de Richelle ,  Laurent  Sinds 27 november 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 juni 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 juni 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  49.200  -  Goederenvervoer per spoor
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  50.200  -  Goederenvervoer over zee- en kustwateren
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  51.210  -  Goederenvervoer door de lucht
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 december 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug