shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0778.866.646
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 20 december 2021
Begindatum:20 december 2021
Naam:THE GOOD SOAP
Naam in het Frans, sinds 20 december 2021
Adres van de zetel: Rue de Campine 238 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 20 december 2021
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 20 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ancion ,  Nicolas  Sinds 20 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 december 2021
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan BTW
Sinds 20 december 2021
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 31 december 2021
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 18 januari 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 december 2021
 
 

BTW-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

BTW 2008  20.411  -  Vervaardiging van zeep en wasmiddelen
Sinds 20 december 2021
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar20 december 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2021
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug