shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0779.313.539
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 december 2021
Begindatum:23 december 2021
Naam:PRO TEAM VOGLET
Naam in het Frans, sinds 23 december 2021
Adres van de zetel: Avenue Prince de Liège(JB) 209   bus 41
5100 Namur
Sinds 23 december 2021
Telefoonnummer:
+32498789545 Sinds 23 december 2021
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
nvoglet@yahoo.frSinds 23 december 2021
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 december 2021
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Voglet ,  Naïl  Sinds 23 december 2021
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2022
 
Motorvoertuigen intersectoraal
Sinds 1 maart 2022
 
Motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 maart 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 maart 2022
 
 

Toelatingen

Intersectorale beroepsbekwaamheid motorvoertuigen
Sinds 1 maart 2022
Beroepsbekwaamheid motorvoertuigen tot 3,5 ton
Sinds 1 maart 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 maart 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  45.202  -  Algemeen onderhoud en reparatie van overige motorvoertuigen (> 3,5 ton)
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  45.203  -  Reparatie en montage van specifieke auto-onderdelen
Sinds 1 januari 2022
Btw 2008  45.209  -  Onderhoud en reparatie van motorvoertuigen, n.e.g.
Sinds 1 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 december 2021
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug