shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0779.756.967
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 6 januari 2022
Begindatum:6 januari 2022
Naam:EDAusim
Naam in het Frans, sinds 6 januari 2022
Adres van de zetel: Rue Jules Destrée(VEL) 89
5060 Sambreville
Sinds 6 januari 2022
Telefoonnummer:
023424433 Sinds 6 januari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@adtc.beSinds 6 januari 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 6 januari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dausimont ,  Eric  Sinds 6 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2022
 
Algemeen aannemer
Sinds 8 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 6 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 8 februari 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 8 februari 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 6 januari 2022
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 6 januari 2022
Btw 2008  68.201  -  Verhuur en exploitatie van eigen of geleasd residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen
Sinds 6 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 januari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar30 september 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug