shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0779.879.406
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 10 januari 2022
Begindatum:10 januari 2022
Naam:LA DISTILLERIE DU FAYS
Naam in het Frans, sinds 10 januari 2022
Adres van de zetel: Fays Village 46
4140 Sprimont
Sinds 10 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 10 januari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Joiret ,  Alain  Sinds 10 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Restaurateur of traiteur-banketaannemer
Sinds 3 februari 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 maart 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 10 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 februari 2022
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 15 februari 2022
Beroepsbekwaamheid restaurateur / traiteur-banketaannemer
Sinds 3 februari 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 3 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  11.010  -  Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
Sinds 10 januari 2022
Btw 2008  11.040  -  Vervaardiging van andere niet-gedistilleerde gegiste dranken
Sinds 10 januari 2022
Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 10 januari 2022
Btw 2008  56.210  -  Catering
Sinds 10 januari 2022
Btw 2008  82.300  -  Organisatie van congressen en beurzen
Sinds 10 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  11.010 -  Vervaardiging van gedistilleerde dranken door distilleren, rectificeren en mengen
Sinds 1 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 januari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug