shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0780.596.216
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 13 juli 2023
Begindatum:18 januari 2022
Naam:JOYCE CONSTRUCT
Naam in het Frans, sinds 18 januari 2022
Adres van de zetel: Rue du Centenaire 28
5336 Assesse
Sinds 18 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 januari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Soh ,  Tsimgne  Sinds 18 januari 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Ridelle ,  Damien  Sinds 13 juli 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 februari 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 15 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.992  -  Gevelreiniging
Sinds 15 februari 2022
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 15 februari 2022
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 15 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar13 januari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug