shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0780.758.344
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 januari 2022
Begindatum:21 januari 2022
Naam:Le Four à Chaux
Naam in het Frans, sinds 21 januari 2022
Adres van de zetel: Allée du Nondeux 14
5570 Beauraing
Sinds 21 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 januari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Mora Torres ,  Maria  Sinds 21 januari 2022
Bestuurder Vogin ,  Philippe  Sinds 21 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 21 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 31 januari 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 januari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.101  -  Eetgelegenheden met volledige bediening
Sinds 21 januari 2022
Btw 2008  46.220  -  Groothandel in bloemen en planten
Sinds 21 januari 2022
Btw 2008  47.210  -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 21 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.210 -  Detailhandel in groenten en fruit in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 januari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug