shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0780.881.177
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 25 januari 2022
Begindatum:25 januari 2022
Naam:SJC3D Méca
Naam in het Frans, sinds 25 januari 2022
Adres van de zetel: Quai de la Vesdre 19/20
4800 Verviers
Sinds 25 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 25 januari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0712.876.457   Sinds 1 oktober 2022
Bestuurder 0717.960.544   Sinds 25 januari 2022
Vaste vertegenwoordiger Andrien ,  Philippe  (0712.876.457)   Sinds 1 oktober 2022
Vaste vertegenwoordiger Goffard ,  Uriel  (0717.960.544)   Sinds 25 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2022
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 februari 2022
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 1 februari 2022
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 1 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 maart 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 25 januari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 februari 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 1 februari 2022
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 1 februari 2022
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 1 februari 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 25 januari 2022
Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 25 januari 2022
Btw 2008  25.210  -  Vervaardiging van radiatoren en ketels voor centrale verwarming
Sinds 25 januari 2022
Btw 2008  25.999  -  Vervaardiging van overige artikelen van metaal, n.e.g.
Sinds 25 januari 2022
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 25 januari 2022
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 25 januari 2022
Btw 2008  43.299  -  Overige bouwinstallatie, n.e.g.
Sinds 25 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  33.120 -  Reparatie van machines
Sinds 3 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 januari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug