shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0780.967.586
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 27 januari 2022
Begindatum:27 januari 2022
Naam:PODSTYLE
Naam in het Frans, sinds 27 januari 2022
Adres van de zetel: Rue de Leuze 397
5300 Andenne
Sinds 27 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 27 januari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Podgorny ,  Antoine  Sinds 27 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 februari 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 februari 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  25.110  -  Vervaardiging van metalen constructiewerken en delen daarvan
Sinds 27 januari 2022
Btw 2008  24.200  -  Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
Sinds 27 januari 2022
Btw 2008  25.120  -  Vervaardiging van metalen deuren en vensters
Sinds 27 januari 2022
Btw 2008  45.113  -  Detailhandel in auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 27 januari 2022
Btw 2008  45.201  -  Algemeen onderhoud en reparatie van auto's en lichte bestelwagens (= 3,5 ton)
Sinds 27 januari 2022
Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 27 januari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  01.620 -  Ondersteunende activiteiten in verband met de veeteelt
Sinds 22 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug