shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0781.401.613
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 januari 2022
Begindatum:31 januari 2022
Naam:DETHIER ESPACES VERTS
Naam in het Frans, sinds 31 januari 2022
Adres van de zetel: Thier de Scry 2
4550 Nandrin
Sinds 31 januari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
bertrand.dethier@gmail.comSinds 31 januari 2022
Webadres:
https://www.dethier-espacesverts.be Sinds 31 januari 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 januari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dethier ,  Bertrand  Sinds 31 januari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 22 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 22 februari 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 22 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 31 januari 2022
Btw 2008  43.130  -  Proefboren en boren
Sinds 31 januari 2022
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 31 januari 2022
Btw 2008  46.190  -  Handelsbemiddeling in goederen, algemeen assortiment
Sinds 31 januari 2022
Btw 2008  71.113  -  Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
Sinds 31 januari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar31 januari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug