shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0781.601.749
Status:Actief
Rechtstoestand: Opening faillissement
Sinds 11 mei 2023
Begindatum:4 februari 2022
Naam:LAMSO INVEST
Naam in het Frans, sinds 4 februari 2022
Adres van de zetel: Rue Emile-Gérard 11
4000 Liège
Sinds 4 februari 2022
Telefoonnummer:
+32488616171 Sinds 4 februari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
najouajabri@gmail.comSinds 4 februari 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 4 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Jabri ,  Najoua  Sinds 4 februari 2022
Curator (aanstelling door rechtbanken) Stockman ,  Julien  Sinds 11 mei 2023
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 31 maart 2022
 
Schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 8 december 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 4 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 31 maart 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid schoonheidsspecialist(-e)
Sinds 31 maart 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 maart 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  96.022  -  Schoonheidsverzorging
Sinds 4 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 februari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug