shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0781.638.569
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 5 februari 2022
Begindatum:5 februari 2022
Naam:Thierry LOTTIN-Psychologue clinicien
Naam in het Frans, sinds 5 februari 2022
Afkorting: TL-Psy
Naam in het Frans, sinds 5 februari 2022
Adres van de zetel: Rue du Chesselet(MOI) 245
5060 Sambreville
Sinds 5 februari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 5 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Lottin ,  Thierry  Sinds 5 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 5 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 februari 2022
 
 

Toelatingen

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  86.904  -  Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
Sinds 5 februari 2022
Btw 2008  85.592  -  Beroepsopleiding
Sinds 5 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug