shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0781.665.491
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 februari 2022
Begindatum:7 februari 2022
Naam:PUREPLASTICS
Naam in het Frans, sinds 7 februari 2022
Adres van de zetel: Rue de la Sicaye, Meux 2A
5081 La Bruyère
Sinds 7 februari 2022
Telefoonnummer:
+32475482238 Sinds 7 februari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@pureplastics.beSinds 7 februari 2022
jean@pureplastics.beSinds 7 februari 2022
Webadres:
www.pureplastics.be Sinds 7 februari 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Collin ,  Jean  Sinds 7 februari 2022
Bestuurder Rottiers ,  Ivan  Sinds 7 februari 2022
Gedelegeerd bestuurder Collin ,  Jean  Sinds 7 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 juni 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 14 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 februari 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  38.110  -  Inzameling van ongevaarlijk afval
Sinds 14 februari 2022
Btw 2008  38.213  -  Behandeling en verwijdering van ongevaarlijk afval, m.u.v. slib en vloeibare afvalstoffen
Sinds 14 februari 2022
Btw 2008  46.120  -  Handelsbemiddeling in brandstoffen, ertsen, metalen en chemische producten
Sinds 14 februari 2022
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 14 februari 2022
Btw 2008  46.779  -  Groothandel in afval en schroot, n.e.g.
Sinds 14 februari 2022
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 14 februari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  38.329 -  Terugwinning van overig gesorteerd afval
Sinds 1 juni 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 februari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug