shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0781.687.762
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 februari 2022
Begindatum:7 februari 2022
Naam:LS-RENARD
Naam in het Frans, sinds 7 februari 2022
Adres van de zetel: Clos des Lilas 23
4840 Welkenraedt
Sinds 7 februari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Erler ,  Stephanie  Sinds 7 februari 2022
Bestuurder Renard ,  Laurent  Sinds 7 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 14 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 14 februari 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 14 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 14 februari 2022
Btw 2008  52.100  -  Opslag in koelpakhuizen en overige opslag
Sinds 14 februari 2022
Btw 2008  52.210  -  Diensten in verband met vervoer te land
Sinds 14 februari 2022
Btw 2008  52.249  -  Overige vrachtbehandeling, exclusief in zeehavens
Sinds 14 februari 2022
Btw 2008  52.290  -  Overige vervoerondersteunende activiteiten
Sinds 14 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 februari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug