shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0781.692.217
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 februari 2022
Begindatum:7 februari 2022
Naam:PLUCOPTAIR
Naam in het Frans, sinds 7 februari 2022
Adres van de zetel: Rue des Grands Joncs 19
5336 Assesse
Sinds 7 februari 2022
Telefoonnummer:
+32476414404 Sinds 7 februari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
plucoptair@gmail.comSinds 7 februari 2022
plucoptair@gmail.comSinds 7 februari 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Pluquet ,  Frédéric  Sinds 7 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 7 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 februari 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  52.230  -  Diensten in verband met de luchtvaart
Sinds 7 februari 2022
Btw 2008  22.290  -  Vervaardiging van andere producten van kunststof
Sinds 7 februari 2022
Btw 2008  26.120  -  Vervaardiging van elektronische printplaten
Sinds 7 februari 2022
Btw 2008  59.113  -  Productie van films, m.u.v. bioscoop- en televisiefilms
Sinds 7 februari 2022
Btw 2008  74.209  -  Overige fotografische activiteiten
Sinds 7 februari 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 7 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 februari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug