shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0781.772.290
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 9 februari 2022
Begindatum:9 februari 2022
Naam:RPME
Naam in het Frans, sinds 9 februari 2022
Adres van de zetel: Rue Tige-de-Nettinne, Sinsin 31
5377 Somme-Leuze
Sinds 9 februari 2022
Telefoonnummer:
+32476694387 Sinds 9 februari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
mariemichotte78@hotmail.comSinds 9 februari 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 9 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Houssa ,  Delphine  Sinds 9 februari 2022
Bestuurder Michotte ,  Marie  Sinds 9 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 12 maart 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 10 maart 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 maart 2022
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 18 oktober 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 10 maart 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  56.102  -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 10 maart 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  56.102 -  Eetgelegenheden met beperkte bediening
Sinds 12 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar9 februari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug