shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0781.902.152
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 12 februari 2022
Begindatum:12 februari 2022
Naam:Folding Métal Jobs
Naam in het Frans, sinds 12 februari 2022
Adres van de zetel: Rue des Quatre-Vents, Beuzet 28
5030 Gembloux
Sinds 12 februari 2022
Telefoonnummer:
+32471306624 Sinds 12 februari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
florent_delobbe@hotmail.comSinds 12 februari 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 12 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Delobbe ,  Florent  Sinds 12 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 15 maart 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 18 februari 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 18 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  24.200  -  Vervaardiging van buizen, pijpen, holle profielen en fittings daarvoor, van staal
Sinds 15 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug