shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0782.405.958
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2022
Begindatum:21 februari 2022
Naam:jon's homecare
Naam in het Frans, sinds 21 februari 2022
Adres van de zetel: Rue Haute 14
1470 Genappe
Sinds 1 januari 2023
Telefoonnummer:
+32478705109 Sinds 21 februari 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jonyh7@hotmail.comSinds 21 februari 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 21 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Hauptmann ,  Jonathan  Sinds 21 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 24 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 23 februari 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 23 februari 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  81.300  -  Landschapsverzorging
Sinds 24 februari 2022
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 24 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 30 september
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug