shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0782.440.701
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 21 februari 2022
Begindatum:21 februari 2022
Naam:POLYPRISME
Naam in het Frans, sinds 21 februari 2022
Adres van de zetel: Rue Sainry 209
4870 Trooz
Sinds 21 februari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 21 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Le Paige ,  Ulric  Sinds 21 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 maart 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 9 maart 2022
 
Algemeen aannemer
Sinds 9 maart 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 15 maart 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 9 maart 2022
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 9 maart 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 maart 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 21 februari 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar21 februari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug