shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0782.598.770
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 februari 2022
Begindatum:24 februari 2022
Naam:SODETECH
Naam in het Frans, sinds 24 februari 2022
Adres van de zetel: Rue Victor Besme 23
4800 Verviers
Sinds 24 februari 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 2  Lijst VE - Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Sikder ,  Mahmood  Sinds 24 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 21 maart 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 december 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 maart 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 21 maart 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 21 maart 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 21 maart 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 24 februari 2022
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 24 februari 2022
Btw 2008  43.390  -  Overige werkzaamheden in verband met de afwerking van gebouwen
Sinds 24 februari 2022
Btw 2008  43.999  -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 24 februari 2022
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 24 februari 2022
Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 24 februari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.999 -  Overige gespecialiseerde bouwwerkzaamheden
Sinds 13 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 februari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug