shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0782.698.344
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 28 februari 2022
Begindatum:28 februari 2022
Naam:O'NATURALIS
Naam in het Frans, sinds 28 februari 2022
Adres van de zetel: Haute Levée 19   bus A
4970 Stavelot
Sinds 28 februari 2022
Telefoonnummer:
080770422 Sinds 28 februari 2022
+3280770422 Sinds 1 maart 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@onaturalis.beSinds 1 maart 2022
Webadres:
www.onaturalis.be Sinds 28 februari 2022
https://www.onaturalis.be Sinds 1 maart 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 28 februari 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder 0761.558.876   Sinds 28 februari 2022
Vaste vertegenwoordiger Hamers ,  Didier  (0761.558.876)   Sinds 28 februari 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 28 juni 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 april 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 28 februari 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 10 maart 2022
 
 

Toelatingen

Ambachtsman
Sinds 12 april 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 8 maart 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.910  -  Detailhandel via postorderbedrijven of via internet
Sinds 28 februari 2022
Btw 2008  20.411  -  Vervaardiging van zeep en wasmiddelen
Sinds 28 februari 2022
Btw 2008  20.412  -  Vervaardiging van poets- en reinigingsmiddelen
Sinds 18 maart 2022
Btw 2008  20.420  -  Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
Sinds 28 februari 2022
Btw 2008  47.750  -  Detailhandel in cosmetica en toiletartikelen in gespecialiseerde winkels
Sinds 28 februari 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  20.420 -  Vervaardiging van parfums en toiletartikelen
Sinds 1 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar25 februari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug