shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0782.849.188
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 3 maart 2022
Begindatum:3 maart 2022
Naam:TDR
Naam in het Frans, sinds 3 maart 2022
Adres van de zetel: Rue Large-Voie 30
4690 Bassenge
Sinds 3 maart 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 3 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Demoulin ,  Vanessa  Sinds 3 maart 2022
Bestuurder Rassel ,  Denis  Sinds 3 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 9 maart 2022
 
Ruwbouw
Sinds 9 maart 2022
 
Stukadoor, cementeer-en dekvloeractiviteiten
Sinds 9 maart 2022
 
Tegel-, marmer en natuursteenactiviteiten
Sinds 9 maart 2022
 
Dakdekker en waterdichtmaken
Sinds 9 maart 2022
 
Plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 maart 2022
 
Algemeen schrijnwerk
Sinds 9 maart 2022
 
Eindafwerking (schilderen en behangen)
Sinds 9 maart 2022
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 9 maart 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 9 maart 2022
 
Algemeen aannemer
Sinds 9 maart 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 21 december 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 7 maart 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 9 maart 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbek.plaatsen/herstellen van schrijnwerk - glazenmaker
Sinds 9 maart 2022
Beroepsbekwaamheid stukadoor/cementeer/dekvloeractiviteiten
Sinds 9 maart 2022
Sectorale beroepsbekwaamheid algemeen schrijnwerk
Sinds 9 maart 2022
Beroepsbekwaamheid tegel-,marmer- en natuursteenactiviteiten
Sinds 9 maart 2022
Beroepsbekwaamheid activiteiten op het gebied van ruwbouw
Sinds 9 maart 2022
Beroepsbekwaamheid algemeen aannemer in de bouwsector
Sinds 9 maart 2022
Beroepsbekwaamheid eindafwerking in de bouwsector
Sinds 9 maart 2022
Beroepsbekwaamheid dakdekking en waterdichtmaking
Sinds 9 maart 2022
Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 9 maart 2022
Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 9 maart 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 9 maart 2022
Erkenning als aannemer van werken
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 maart 2022
Btw 2008  08.121  -  Winning van grind
Sinds 7 maart 2022
Btw 2008  08.122  -  Winning van zand
Sinds 7 maart 2022
Btw 2008  42.110  -  Bouw van autowegen en andere wegen
Sinds 26 januari 2023
Btw 2008  42.219  -  Bouw van civieltechnische werken voor vloeistoffen, n.e.g.
Sinds 26 januari 2023
Btw 2008  42.220  -  Bouw van civieltechnische werken voor elektriciteit en telecommunicatie
Sinds 26 januari 2023
Btw 2008  42.911  -  Baggerwerken
Sinds 26 januari 2023
Btw 2008  43.110  -  Slopen
Sinds 7 maart 2022
Btw 2008  43.221  -  Loodgieterswerk
Sinds 26 januari 2023
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.120 -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 21 december 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar3 maart 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug