shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0782.919.761
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 maart 2022
Begindatum:7 maart 2022
Naam:ELEVEN CONCEPT
Naam in het Frans, sinds 7 maart 2022
Ambtshalve doorhaling: Doorhaling wegens niet vervullen UBO-verplichtingen (1)
Sinds 22 februari 2024
Adres van de zetel: Rue de Sainte-Ode,Lavacherie 45
6681 Sainte-Ode
Sinds 10 mei 2024
Telefoonnummer:
+32491523267 Sinds 7 maart 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
primael@elevenconcept.beSinds 7 maart 2022
Webadres:
www.elevenconcept.be Sinds 7 maart 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Ester ,  Primaël  Sinds 7 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 22 augustus 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(2)

RSZ2008  47.620 -  Detailhandel in kranten en kantoorbehoeften in gespecialiseerde winkels
Sinds 22 augustus 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar5 maart 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Deze administratieve doorhaling geeft aan dat de entiteit niet heeft voldaan aan haar verplichtingen om informatie door te geven aan het UBO-register of deze gegevens jaarlijks te actualiseren. Het zal worden ingetrokken zodra, volgens FOD Financiën, de relevante formaliteiten zijn vervuld. Voor vragen kunt u contact opnemen met de UBO-afdeling op het volgende adres: ubobelgium@minfin.fed.be.

(2)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug