shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0782.928.372
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 maart 2022
Begindatum:7 maart 2022
Naam:GLOBAL RECYCLING OF ALL ALUMINIUM HOLDING
Naam in het Frans, sinds 7 maart 2022
Afkorting: GRAAL HOLDING
Naam in het Frans, sinds 7 maart 2022
Adres van de zetel: Allée de l'Innovation 1 Stratenplan
4000 Liège
Sinds 7 maart 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Naamloze vennootschap
Sinds 7 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Er zijn 10 functiehouders voor deze entiteit. Toon de functiehouders.
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 mei 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 mei 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 mei 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 7 maart 2022
Btw 2008  38.211  -  Voorbehandeling van ongevaarlijk afval met het oog op verwijdering
Sinds 7 maart 2022
Btw 2008  64.200  -  Holdings
Sinds 7 maart 2022
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 7 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Kapitaal 350.000,00 EUR
Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar7 maart 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug