shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0782.955.294
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 maart 2022
Begindatum:7 maart 2022
Naam:Biocubik
Naam in het Frans, sinds 7 maart 2022
Afkorting: bcbk
Naam in het Frans, sinds 7 maart 2022
Commerciële Naam:Biocubik
Naam in het Frans, sinds 7 maart 2022
Adres van de zetel: Rue du Bois St-Jean 29
4102 Seraing
Sinds 7 maart 2022
Telefoonnummer:
+32497051900 Sinds 7 maart 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
jean-luc@biocubik.comSinds 7 maart 2022
jean-luc@biocubik.comSinds 7 maart 2022
Webadres:
www.biocubik.com Sinds 7 maart 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Deladrière ,  Jean-Luc  Sinds 7 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 3 juli 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 20 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 20 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  72.110  -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 1 april 2022
Btw 2008  26.600  -  Vervaardiging van bestralingsapparatuur en van elektromedische en elektrotherapeutische apparatuur
Sinds 1 april 2022
Btw 2008  71.121  -  Ingenieurs en aanverwante technische adviseurs, exclusief landmeters
Sinds 1 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  72.110 -  Speur- en ontwikkelingswerk op biotechnologisch gebied
Sinds 3 juli 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering maart
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar4 maart 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug