shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0783.570.750
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 maart 2022
Begindatum:18 maart 2022
Naam:Atelier Xs
Naam in het Frans, sinds 18 maart 2022
Adres van de zetel: Rue Dolet 1   bus 5/8
4100 Seraing
Sinds 9 september 2023
Telefoonnummer:
0495716981 Sinds 18 maart 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
maxime.sambon10@gmail.comSinds 18 maart 2022
Webadres:
atelierxs.be Sinds 18 maart 2022
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Arnoux ,  Loris  Sinds 4 mei 2023
Bestuurder Schmitz ,  Julien  Sinds 18 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 15 november 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 18 maart 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 maart 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  41.201  -  Algemene bouw van residentiële gebouwen
Sinds 18 maart 2022
Btw 2008  31.091  -  Vervaardiging van eetkamer-, zitkamer-, slaapkamer- en badkamermeubelen
Sinds 18 maart 2022
Btw 2008  41.202  -  Algemene bouw van kantoorgebouwen
Sinds 18 maart 2022
Btw 2008  41.203  -  Algemene bouw van andere niet-residentiële gebouwen
Sinds 18 maart 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.320 -  Schrijnwerk
Sinds 15 november 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 maart 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug