shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0783.588.170
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 18 maart 2022
Begindatum:18 maart 2022
Naam:DSV
Naam in het Frans, sinds 18 maart 2022
Adres van de zetel: Rue des Cerisiers 22
5500 Dinant
Sinds 18 maart 2022
Telefoonnummer:
+3282227988 Sinds 18 maart 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
info@gaelfrere.beSinds 18 maart 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 18 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Dufossez ,  Jean-François  Sinds 18 maart 2022
Bestuurder Frère ,  Gaël  Sinds 18 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 juli 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  35.140  -  Handel in elektriciteit
Sinds 15 juni 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar18 maart 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2023
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug