shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0783.667.453
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 22 maart 2022
Begindatum:22 maart 2022
Naam:C’RHUM
Naam in het Frans, sinds 22 maart 2022
Adres van de zetel: Rue de Verviers 76
4651 Herve
Sinds 22 maart 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
francis.dumont@acfgroup.netSinds 22 maart 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 22 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Belien ,  Gerald  Sinds 22 maart 2022
Bestuurder Godart ,  Myriam  Sinds 22 maart 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Belien ,  Quentin  Sinds 22 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 september 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 maart 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 maart 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  47.251  -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  47.251 -  Detailhandel in wijnen en geestrijke dranken in gespecialiseerde winkels
Sinds 1 september 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 maart 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug