shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0783.731.096
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 23 maart 2022
Begindatum:23 maart 2022
Naam:SMART WORKER
Naam in het Frans, sinds 23 maart 2022
Adres van de zetel: Boulevard Fosse-Crahay 45
4000 Liège
Sinds 23 maart 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 23 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Bernacki ,  Joël  Sinds 23 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 31 maart 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 23 maart 2022
Btw 2008  33.120  -  Reparatie van machines
Sinds 23 maart 2022
Btw 2008  33.160  -  Reparatie en onderhoud van lucht- en ruimtevaartuigen
Sinds 23 maart 2022
Btw 2008  71.209  -  Overige technische testen en toetsen
Sinds 23 maart 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 23 maart 2022
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 23 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar23 maart 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug