shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0783.771.678
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 maart 2022
Begindatum:24 maart 2022
Naam:TECHNIC-BRASSERIE
Naam in het Frans, sinds 24 maart 2022
Adres van de zetel: Clos Perly 20   bus B
4052 Chaudfontaine
Sinds 24 maart 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 24 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Hayart ,  Benoit  Sinds 24 maart 2022
Bestuurder Henin ,  Thomas  Sinds 24 maart 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Hayart ,  Benoit  Sinds 24 maart 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Henin ,  Thomas  Sinds 24 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 mei 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 26 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 26 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  33.200  -  Installatie van industriële machines, toestellen en werktuigen
Sinds 24 maart 2022
Btw 2008  46.140  -  Handelsbemiddeling in machines, apparaten en werktuigen voor de industrie en in schepen en luchtvaartuigen
Sinds 24 maart 2022
Btw 2008  46.620  -  Groothandel in gereedschapswerktuigen
Sinds 24 maart 2022
Btw 2008  46.691  -  Groothandel in machines voor de productie van voedings- en genotmiddelen
Sinds 24 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug