shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0783.799.491
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 24 maart 2022
Begindatum:24 maart 2022
Naam:JD IDEA CONCEPT
Naam in het Frans, sinds 24 maart 2022
Adres van de zetel: Rue de Bierset 21
4300 Waremme
Sinds 24 maart 2022
Telefoonnummer:
+32494695673 Sinds 24 maart 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
dim.de.vestel@gmail.comSinds 24 maart 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 24 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder De Vestel ,  Dimitri  Sinds 24 maart 2022
Bestuurder Rousseau ,  Julien  Sinds 24 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Leurhandel
Sinds 6 april 2022
 
Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 februari 2023
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 april 2022
 
 

Toelatingen

Machtiging ambulante activiteiten
Sinds 6 april 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 24 maart 2022
Btw 2008  62.010  -  Ontwerpen en programmeren van computerprogramma's
Sinds 24 maart 2022
Btw 2008  62.020  -  Computerconsultancy-activiteiten
Sinds 24 maart 2022
Btw 2008  63.120  -  Webportalen
Sinds 24 maart 2022
Btw 2008  90.029  -  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
Sinds 24 maart 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  74.109 -  Overige activiteiten van gespecialiseerde designers
Sinds 1 februari 2023
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering mei
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar22 maart 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug