shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0783.928.264
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2022
Begindatum:29 maart 2022
Naam:AEM CHAUFFAGE-SANITAIRE-VENTILATION
Naam in het Frans, sinds 29 maart 2022
Afkorting: AEM
Naam in het Frans, sinds 29 maart 2022
Adres van de zetel: Rue Fays 82 Stratenplan
4400 Flémalle
Sinds 29 maart 2022
Telefoonnummer:
+32468364904 Sinds 29 maart 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
renaudgilson@hotmail.comSinds 29 maart 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Gilson ,  Renaud  Sinds 29 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 6 april 2022
 
Installatie (CV, klimaat, gas en sanitair)
Sinds 6 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 1 mei 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 6 april 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekw. centrale verwarm. klimaatregeling, gas,sanitair
Sinds 6 april 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 6 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.222  -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 april 2022
Btw 2008  68.100  -  Handel in eigen onroerend goed
Sinds 1 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.222 -  Installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie
Sinds 1 mei 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar28 maart 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug