shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0783.956.473
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 29 maart 2022
Begindatum:29 maart 2022
Naam:Marlair Elec
Naam in het Frans, sinds 29 maart 2022
Adres van de zetel: Chemin des Aujes,Briquemont 10
5580 Rochefort
Sinds 29 maart 2022
Telefoonnummer:
+32497575597 Sinds 29 maart 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
marlairelectricite@outlook.comSinds 29 maart 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 29 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Marlair ,  Mathieu  Sinds 29 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2022
 
Elektrotechniek
Sinds 1 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 13 april 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 1 april 2022
 
 

Toelatingen

Beroepsbekwaamheid elektrotechnieken
Sinds 1 april 2022
Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 1 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  43.211  -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 1 april 2022
Btw 2008  33.140  -  Reparatie van elektrische apparatuur
Sinds 1 april 2022
Btw 2008  43.291  -  Isolatiewerkzaamheden
Sinds 1 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  43.211 -  Elektrotechnische installatiewerken aan gebouwen
Sinds 13 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 februari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug