shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0784.282.414
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 2022
Begindatum:31 maart 2022
Duur entiteit : 1 (in jaren)
Naam:COLLARD CONSULTING
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2022
Adres van de zetel: Rue Saint-Denys(Sart-B.) 69
5330 Assesse
Sinds 31 maart 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
collard.mich@gmail.comSinds 31 maart 2022
Michel@CollardConsulting.comSinds 31 maart 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 31 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Collard ,  Michel  Sinds 31 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  70.220  -  Overige adviesbureaus op het gebied van bedrijfsbeheer; adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering
Sinds 31 maart 2022
Btw 2008  46.180  -  Handelsbemiddeling gespecialiseerd in andere goederen
Sinds 31 maart 2022
Btw 2008  82.110  -  Diverse administratieve activiteiten ten behoeve van kantoren
Sinds 31 maart 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering december
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug