shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0784.293.795
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 31 maart 2022
Begindatum:31 maart 2022
Naam:Gentle Grip
Naam in het Frans, sinds 31 maart 2022
Adres van de zetel: Rue Queue du Bois 35 Stratenplan
4910 Theux
Sinds 31 maart 2022
Telefoonnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 31 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Janssens ,  Temoudjine  Sinds 31 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 11 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 11 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 11 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  90.023  -  Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken
Sinds 1 april 2022
Btw 2008  77.399  -  Verhuur en lease van andere machines en werktuigen en andere materiële goederen
Sinds 1 april 2022
Btw 2008  90.012  -  Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles
Sinds 1 april 2022
Btw 2008  90.021  -  Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen
Sinds 1 april 2022
Btw 2008  90.022  -  Ontwerp en bouw van podia
Sinds 1 april 2022
Btw 2008  90.029  -  Overige ondersteunende activiteiten voor de uitvoerende kunsten
Sinds 1 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar29 maart 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug