shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0784.333.684
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2022
Begindatum:1 april 2022
Naam:Animal Star International
Naam in het Frans, sinds 23 maart 2022
Adres van de zetel: Chemin Henrotte 6 Stratenplan
4900 Spa
Sinds 23 maart 2022
Telefoonnummer:
0496116968 Sinds 7 april 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
gaetandoppagne@hotmail.comSinds 7 april 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 23 maart 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Vennoot of lid Paque ,  Michèle  Sinds 23 maart 2022
Persoon belast met dagelijks bestuur Doppagne ,  Gaétan  Sinds 23 maart 2022
Zaakvoerder Doppagne ,  Gaétan  Sinds 23 maart 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 7 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 7 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 7 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  96.093  -  Diensten in verband met de verzorging van huisdieren, m.u.v. veterinaire diensten
Sinds 7 april 2022
Btw 2008  47.762  -  Detailhandel in huisdieren, voedsel voor huisdieren en benodigdheden daarvoor in gespecialiseerde winkels
Sinds 7 april 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 7 april 2022
Btw 2008  85.510  -  Sport- en recreatieonderwijs
Sinds 7 april 2022
Btw 2008  85.599  -  Overige vormen van onderwijs
Sinds 7 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug