shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0784.379.909
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 1 april 2022
Begindatum:1 april 2022
Naam:THEVES PHARMA
Naam in het Frans, sinds 1 april 2022
Adres van de zetel: Rue de Haneffe(SLC) 29 Stratenplan
4537 Verlaine
Sinds 1 april 2022
Telefoonnummer:
+32494902912 Sinds 1 april 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
muriel@theves.beSinds 1 april 2022
muriel@theves.beSinds 1 april 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Commanditaire vennootschap
Sinds 1 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Zaakvoerder Thèves ,  Muriel  Sinds 1 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 13 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Onderworpen aan btw
Sinds 1 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 13 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 13 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  72.190  -  Overig speur- en ontwikkelingswerk op natuurwetenschappelijk gebied
Sinds 1 april 2022
Btw 2008  74.909  -  Overige gespecialiseerde wetenschappelijke en technische activiteiten
Sinds 1 april 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering september
Einddatum boekjaar 30 juni
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug