shadow
 

Gegevens van de geregistreerde entiteit

Algemeen

Ondernemingsnummer:0784.630.822
Status:Actief
Rechtstoestand: Normale toestand
Sinds 7 april 2022
Begindatum:7 april 2022
Naam:J. Mazy & Cie
Naam in het Frans, sinds 7 april 2022
Adres van de zetel: Casino 20 Stratenplan
5520 Onhaye
Sinds 7 april 2022
Telefoonnummer:
+32478934583 Sinds 7 april 2022
Faxnummer: Geen gegevens opgenomen in KBO.
E-mail:
micalecouturier@live.beSinds 7 april 2022
Webadres: Geen gegevens opgenomen in KBO.
Type entiteit: Rechtspersoon
Rechtsvorm: Besloten Vennootschap
Sinds 7 april 2022
Aantal vestigingseenheden (VE): 1  Gegevens en activiteiten per VE
 
 

Functies

Bestuurder Lecouturier ,  Michaël  Sinds 7 april 2022
Bestuurder Mazy ,  Jonathan  Sinds 7 april 2022
 
 

Ondernemersvaardigheden - ambulant - kermisuitbater

Basiskennis bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2022
 
 
 

Hoedanigheden

Werkgever RSZ
Sinds 8 juli 2022
Onderworpen aan btw
Sinds 7 april 2022
Inschrijvingsplichtige onderneming
Sinds 28 april 2022
 
 

Toelatingen

Basiskennis van het bedrijfsbeheer
Sinds 28 april 2022
 
 

Btw-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

Btw 2008  01.610  -  Ondersteunende activiteiten in verband met de teelt van gewassen
Sinds 7 april 2022
Btw 2008  02.200  -  Exploitatie van bossen
Sinds 7 april 2022
Btw 2008  02.400  -  Ondersteunende diensten in verband met de bosbouw
Sinds 7 april 2022
Btw 2008  43.120  -  Bouwrijp maken van terreinen
Sinds 7 april 2022
Btw 2008  49.410  -  Goederenvervoer over de weg, m.u.v. verhuisbedrijven
Sinds 7 april 2022
Btw 2008  82.990  -  Overige zakelijke dienstverlening, n.e.g.
Sinds 7 april 2022
 
 

RSZ-activiteiten Nacebelcode versie 2008(1)

RSZ2008  01.110 -  Teelt van granen (m.u.v. rijst), peulgewassen en oliehoudende zaden
Sinds 8 juli 2022
 
 

Financiële gegevens

Jaarvergadering juni
Einddatum boekjaar 31 december
Begindatum uitzonderlijk boekjaar1 januari 2022
Einddatum uitzonderlijk boekjaar31 december 2022
 
 

Linken tussen entiteiten

Geen gegevens opgenomen in KBO.
 
 

Externe links

Publicaties in het Belgisch Staatsblad
Publicaties van de jaarrekeningen bij de NBB
Databank van statuten en vertegenwoordigingsbevoegdheden (notariële akten)
Werkgeversrepertorium

(1)Op 1/1/2008 is de EG-classificatie van de Nacebelcodes gewijzigd. Public search toont zowel de bestaande activiteiten volgens de oude Nacebelcode 2003, geldig tot 31/12/2007, als de nieuwe code (en omschrijving) 2008, geldig vanaf 1/1/2008. Het betreft dus een louter administratieve conversie en geen wijziging van de activiteiten van de entiteit of de vestigingseenheid.


Naar boven   Terug